fbpx

Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att vara transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du delar dina uppgifter med oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i förhållande till dem.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Emelie Bernborg (organisationsnummer: 870726-3920) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Vi samlar in olika personuppgifter för olika ändamål. Nedan förklarar vi varför vi samlar in dina personuppgifter, vilka åtgärder vi utför, den lagliga grunden för behandlingen och hur länge vi sparar dina uppgifter.

1. Hantering av beställningar:
– Vi samlar in uppgifter för att hantera beställningar av kurser genom vår webbplats.
– Åtgärder inkluderar leverans av beställningar, identifiering av kunder och hantering av reklamationer.
– Laglig grund: Fullgörande av beställning.
– Lagring: Uppgifter sparas enligt behov och raderas när de inte längre är relevanta.

2. Kundservice:
– Vi samlar in uppgifter för att kunna besvara frågor och lösa kundserviceärenden.
– Kategorier av uppgifter inkluderar namn, kontaktuppgifter och ärendedetaljer.
– Laglig grund: Berättigat intresse.
– Lagring: Uppgifter sparas enligt behov och raderas när de inte längre är relevanta.

3. Utveckling av tjänster:
– Vi samlar in uppgifter för att utvärdera och förbättra våra kurser och system.
– Uppgifter används för anpassning och analys av användarbeteende.
– Laglig grund: Berättigat intresse.
– Lagring: Uppgifter sparas enligt behov och raderas när de inte längre är relevanta.

Kategorier av personuppgifter:

Vi samlar in följande kategorier av personuppgifter: namn, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer), ärendedetaljer, teknisk information om enheter (t.ex. webbläsarinställningar, operativsystem) och användarbeteende (t.ex. klickhistorik, besöksmönster).

Vilka kan vi dela dina personuppgifter med?

Vi kan komma att överföra personuppgifter för nödvändig behandling till andra företag vars tjänster vi nyttjar, såsom ekonomisystem för fakturering eller vår kursplattform för webbkurser. När dina personuppgifter delas med andra företag ska uppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagar och regler.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om behandling utanför EU/EES är nödvändig säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att skydda dina uppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att lagring av personuppgifter inte sker under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet av behandlingen. Rent praktiskt innebär det att personuppgifter gallras och tas bort när de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller det syfte och ändamål de samlats in för.

Vilka rättigheter har du som användare?

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av, radering av, begränsning av behandling av och dataportabilitet av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot viss behandling och att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten.

Ytterligare frågor?

Har du några frågor eller vill ha mer information om vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss via e-post på support@goldenhourmembers.com.

×

Varukorg